Har du interesse i sækkepibemusik?

Læs denne sidee igennem, og se om det måske ikke var noget for dig at blive medlem af SPAD…… Vi er klar til at tage godt imod dig.

Det kræver ingen forudsætniger at blive medlem. Du behøver ikke at kunne læse noder,- det lærer du stille og roligt hen af vejen. Du behøver ikke at have spillet på et intrument før. Bare du har interessen, skal vi nok bygge de manglende ting på gennem vores erfarende instruktører. Vi har flere medlemmer, som kom til os uden nogen forudsætninger. Og i dag spiller de optog og koncerter på lige fod med resten af bandet.

Ligeledes optager vi gerne musikere, der udover at kunne noderne, også kan spille på forskellige instrumenter – eksempelvis blæseinstrumenter. Så skal vi nok varetage omskolingen til piber eller trommer. Hvis man har en baggrund i en bygarde er det selvfølgelig en fordel, men på ingen måde en forudsætning.

Når man starter i SPAD, er det selvfølgelig fordi man har tænkt sig at lære at spille enten sækkepibe eller tromme. Derfor kommer det sikkert ikke som nogen overraskelse, at man vil blive undervist af dygtige instruktører og på sigt blive en aktiv del af bandet. Men det kræver også en indsats fra dig. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det kræver en del arbejde at spille enten sækkepibe eller tromme.

Det du skal vide som nyt medlem er, at vejen kan virke lang, inden man kan spille på en sækkepibe eller tromme. Men tro mig,- inden man opdager det, er man ved at spille Amazing Grace til et bryllup. Hvis du gider at øve dig i et rimeligt omfang, vil du efter 8-12 måneder spille sækkepibe sammen med os andre…

For sækkepibens vedkommende vil et typisk forløb for en nybegynder se sådan ud:

 1. Man får udleveret en Practice Chanter (øve fløjte), som man skal benytte til indlæring af grundteknik, noder og melodier.

 2. Man får lært fingerstilling og skala’en fra Low G til High A (det hedder tonerne på sækkepiben). Det tager ca. 3-4 uger.

 3. Når skala’en er på plads, får du lært de første lette såkaldte “grace notes” (små hurtige figurer, som alt sækkepibemusik indeholder og er opbygget af). Nu har du ca. spillet i 3-6 måneder.

 4. Når de lette figurer er på plads, tager vi fat på de svære “grace notes”, som kræver lidt mere øve indsats. Det første halve år er nu gået.

 5. Du begynder nu at lære de første ting på den rigtige sækkepiben,- åndedræt, tryk på posen, at “sætte piben op” og alt andet omkring instrumentet. Vi har sækkepiber, som du kan låne.

 6. Nu lærer du de første numre,- Amazing Grace, Highland Cathedral på din Practice Chanter, – to stille sange, som altid høster stort bifald.

 7. Efter ca. 1 år er du klar til at spille de første numre på sækkepiben, og hvis man har øvet sig flittigt vil man nu kunne deltage i koncerter sammen med bandets topspillere.

Der er din indsats i øvelokalet og hjemme, som bestemmer hvor længe det hele tager,- men hvis du bare afsætter 15-30 minutter pr. dag, vil du hurtigt komme igennem de første øvelser, og efter blot et halvt år, kan du låne en band-pibe eller købe din egen…..

Vi håber, at du finder dette spændende nok til at blive medlem,- vi ser frem til at spille sammen med dig…….

Vi optager løbende nye medlemmer uden forudgående erfaring. Og vi har ingen fordomme ift. alder, etnisk baggrund eller køn.

I Sønderborg Pipes and Drums benytter vi disse 4 instrumenter:

 • Bagpipe (sækkepibe)
 • Side (lilletromme)
 • Tenor (lidt støre tromme)
 • Bass (stortromme)

Hvert instrument stiller helt egne krav til den, som spiller på dem. Det er muligt at låne en sækkepibe af bandet. De fleste vælger selv at investere i deres egen sækkepibe efter et stykke tid. Her skal man påregne en udskrivning på ca. 6.000 kr. for en rigtig god sækkepibe. Men hvis man kan tillade sig at give lidt mere, kan man få instrumenter til langt over denne pris.  Alle trommer ejes af bandet og lånes gratis til medlemmerne. Enkelte medlemmer af trommesektionen har købt deres egen tromme, hvilket ikke er noget problem.

UDDANNELSE

For at kunne lære at spille hhv. sækkepibe eller tromme, er det en nødvendighed med nogle gode instruktører, som kan tage hånd om undervisningen. I SPAD er vi i den heldige situation, at vi har flere instruktører til både sækkepiberne og til trommerne. Det giver mange muligheder for opdeling i hold af forskellig sammensætning, og at dele en øveaften op i mange forskellige områder.

En typisk øveaften starter kl. 19, hvor alle mødes i det store grupperum. Her bliver de sidste nyheder fra Pipe Major (PM), bestyrelsen og andre givet videre til medlemmerne. Efter 15-20 minutter fordeles medlemmerne i deres forskellige grupper, hvorefter der undervises til ca. kl. 21. Noget af tiden på gruppeniveau, mens nogen vælger selvstudie.

Kl 21 går sækkepibernes ind gymnastiksalen og varmer piberne op, indtil trommerne kommer derind ca. 15 minutter efter.

Der spilles nu ca. en times tid, hvor forskellige numre gennemgåes, alt efter behov i forhold til kommende arrangementer eller medlemmernes ønsker.

HIGHLAND DANCING

De senere år har vi indført en ny dimension i vores program – Highland Dancing. Her viser vi den traditionelle skotske højlands dans, som den bliver danset den dag i dag i Skotland af tusinde unge og gamle. Til denne del optager vi også løbende medlemmer, der har viljen og lysten til at lære at danse. Hvis du har viljen, skal vi nok give dig den rette undervisning til at nå dit mål.

UNIFORM

Når man har opnået tilstrækkeligt musisk niveau, opnår man status som fast medlem. I den forbindelse får man tildelt vores flotte uniform, som består af en kilt, jakke, vest, strømper, sko og hat. Uniformen er indkøbt at bandet og derfor behøver du ikke at betale for den.

OPTRÆDEN

Vi optræder i både ind og udland – dog hovedsageligt lokalt i Sønderjylland. Vi optræder mest udendørs. Der optrædes både i mindre grupper og stort band til større offentlige arrangementer som eksempelvis by- og ringriderfester, samt til private og virksomhedsrettede arrangementer. Vi spiller mest om aftenen og mest i weekenden.

KONTAKT

Hvis lyder spændende for dig, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt gerne en af disse nøglepersoner :

Om SPAD generelt

Formand , chairman@spad.dk

Om optagelse og uddannelse i bandet 

Pipe Major Morten Jessen, mobilnummer +45 24 89 40 78, pipemajor@spad.dk  

Du kan også udfylde formularen “ansøgning om optagelse”, hvorefter vi meget hurtigt kontakter dig for nærmere drøftelser.

Afslutningsvis skal vi ikke undlade den information, at vi har et rigtigt godt socialt sammenhold. Vi arbejder disciplineret og hårdt med træning og optræden. Men vi sætter også pris på almindelig hygge, når opgaven er gennemført.