Vi indleder jagten på flere musikere


PRESSEINFORMATION

Der er så stor efterspørgsel på optræden af Sønderborg Pipes and Drums, at vi søger flere aspiranter.

Højsæsonen maj-september 2016 har været en særdeles travl periode for SPAD. Bandet er så efterspurgt fra nær
og fjern, at man har svært ved at indfri efterspørgslen.
Det har i flere situationer været nødvendigt at engagere musikere udefra på både piber og trommer – og den trafik
forventes at skulle fortsætte de næste op til 3 år. Herefter forventer bandet at være selvforsynende, idet der
iværksættes en kraftig offensiv for at tiltrække aspiranter og udvikle disse til at være en del af bandet.
” Det tager gennemsnitligt et års tid at uddanne nye aspiranter fra grunden på både piber og trommer – og frem til,
at de kan indgå i bandet og spille det grundlæggende repertoire, som er de typiske skotske marchmelodier”,
fortæller Knud A. Sveistrup, der er formand for SPAD.
”Bandet råder i dag over 25 uddannede musikere samt 15 under uddannelse. Over de næste 3 år skal vi gennem
egen udvikling gerne op på over 40 grundlæggende uddannede musikere. Vi er i bestyrelsen meget bevidst om, at
det kræver stor indsats af bandets musiske ledelse og af vore instruktører. Endvidere medfører en så kraftig
ekspansion behov for store investeringer i uniformering og instrumentering. Det er vi helt på det rene med”, lyder
det fra formanden.

Workshop med gæsteinstruktører
Gennem weekenden 19-20. november gennemfører bandet efterårets traditionelle workshop på Dybbøl-Skolen. I
den forbindelse er tilkaldt særdeles kompetente gæsteinstruktører til både piber og trommer fra ind- og udland.
Bl.a. medvirker den i Sønderjylland velkendte trommeinstruktør Dan Sandhøj, der også er engageret som fast
ugentlig gæsteinstruktør frem til foråret 2017.

Åbent hus
I tilknytning til workshoppen inviteres interesserede mulige aspiranter til åbent hus på Dybbøl-Skolen, Gl.
Aabenraavej 20 i Sønderborg på søndag den 20. november fra kl. kl. 10.45, hvor man blot kan møde op. Her vil
Knud A. Sveistrup over en kop kaffe informere om det at være en del af bandet – hvorefter man kan være med på
en lytter til den undervisning, der foregår.

Billedtekst : Den musiske ledelse og formanden klar til at modtage nye aspiranter. Fra venstre Pipe Major Morten Jessen, Lead Drummer Martin Faurschou Jensen, Pipe Sergeant Karsten Westermann og CEO & Chairman Knud A. Sveistrup