Vi rekrutterer OGSÅ aspiranter til trommegruppen


Vil du røre trommerne i Danmarks mest efterspurgte pipeband ?

Så kom til Åbent Hus søndag den 20/11 kl. 10.45 på Dybbøl Skolen, Gl. Aabenraavej 20, 6400 Sønderborg. Frem til kl. 12.00 bliver du briefet om SPAD – og du kommer med på en lytter, idet bandet denne weekend er samlet til musikalsk workshop.

Dan Sandhøj er en af vore eksterne trommeinstruktører – ham vil du også møde på dagen.

Spørgsmål : Hvordan er det at uddanne sig til og medvirke i et band med piber og trommer ?

Svar fra Dan Sandhøj :

Uddannelse
En forudsætning for at spille skotsk tromme, er lysten til at fokusere på detaljen i musikken. Detaljerne ligger både i tekniske færdigheder og kunsten at skabe dynamik i sit spil. Da lyden af den skotske “side drum” er meget distinkt og stakkeret, er vigtigheden at spille ens en vigtig faktor for succes. Dette skabes igennem et mix af undervisning og en hel del selvstudie. Det er vigtigt, at man er i stand til at afsætte tid til hjemmetræning igennem ugen.

Medvirken
Som medlem i et sækkepibeband får man, foruden den musikalske fornøjelse, en indførsel i et nyt musikalsk sprog – omspundet af traditioner og respekt for musikken, som oftest er komponeret til en speciel historisk lejlighed eller en speciel person, der ønskes æret med et stykke musik. Den respekt til musikken bakkes op af det visuelle udtryk i korrekte og godkendte udtryk “tartan’s”.

Har du spørgsmål ? Send mail til chairman@spad.dk.